DSC_2945.jpg

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA I UČENICIMA SA TERITORIJE OPŠTINE VELIKA PLANA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. god.


Predsednik opštine Velika Plana raspisao je K O N K U R S ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA I UČENICIMA SA TERITORIJE OPŠTINE VELIKA PLANA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. god. 

Navedenim konkursom predviđeno je da se za školsku 2017/2018 godinu dodeli stipendija nadarenim učenicima srednjih škola, nadarenim studentima osnovnih i master studija i ostalim studentima od prve do šeste godine osnovnih i master studija KOJI ISPUNjAVAJU PROPISANE USLOVE.

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE NA KONKURS JE OD 13. 12. 2017. godine do zaključno 27. 12. 2017. god.

Neblagovremeno podnete prijave i nepotpuno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati. Prijave sa odgovarajućim dokumentima dostavljaju se neposredno na pisarnici Opštinske uprave Opštine Velika Plana ili preporučeno poštom na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE VELIKA PLANA, sa naznakom   ZA KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA ZA UČENIKE I STUDENTE, ulica Miloša Velikog broj 30, 11 320 Velika Plana.

Sve informacije u vezi sa raspisanim konkursom kao i obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz prijavu na konkurs, mogu se dobiti u opštini Velika Plana, kancelarija broj 3, ili na telefon 026 - 514 - 203, osoba za kontakt - Jovanka Milošević

Powered by WebExpress